Sunday, 9 October 2011

Sunday, 2 October 2011

10 Little Numbers

Worksheet

Selepas saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, saya akan menyedia dan memberikan lembaran kerja kepada murid-murid. Ini penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran ketika itu berjaya atau tidak. Untuk mendapatkan lembaran kerja yang berkaitan dengan hari ini, sila klik di bawah :
http://www.kidzpark.com/kids-activity-sheets/missing-number-worksheets/96/